WSPÓLNOTA ⋆ Centrum Duchowości

WSPÓLNOTA

Wspólnota Centrum Duchowości gromadzi dorosłych, poszukujących pogłębienia życia duchowego, formacji i wzrastania na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej.

 

Obecność we Wspólnocie jest okazją do:

  • modlitwy uwielbienia
  • bogatej formacji według programu Ruchu Światło-Życie
  • dzielenia się wiarą w małej grupie
  • posługi w ramach różnorodnych diakonii

Na spotkania Wspólnoty zapraszamy szczególnie osoby po przebytym Seminarium Odnowy Wiary, po formacji oazowej w oazie młodzieżowej lub Domowym Kościele i wszystkich poszukujących duchowego rozwoju i formacji.

PLAN SPOTKAŃ

Spotkania odbywają się w 1. i 4. czwartki miesiąca.

18.00 – Eucharystia, przygotowana przez członków Wspólnoty
18.50 – modlitwa uwielbienia w kościele
19.45 – konferencje tematyczne i spotkania formacyjne w grupach / spotkania w diakoniach
21.20 – zakończenie Apelem Jasnogórskim Modlitwa uwielbienia odbywa się także w czwartki, w które nie spotyka się Wspólnota Centrum. Gromadzimy się w kaplicy św. Józefa pod kościołem (wejście od strony probostwa).

TERMINY SPOTKAŃ W ROKU 2022-2023

08.09, 22.09, 06.10, 27.10, 03,11. 24.11, 01.12 (...),

MATERIAŁY FORMACYJNE

Rok 0
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Rok 5
Rok 6

 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CENTRUM

ks. Waldemar Maciejewski


Moderator diecezjalny,
odpowiedzialny za Centrum

ks. Daniel Walusz


Opiekun Centrum
z ramienia parafii
 
 

Aleksander Bańka


lider Centrum Duchowości

Anna Konieczna


lider pomocniczy Centrum Duchowości

Michał Węgrzyn


finanse i księgowość
 

NASZE DIAKONIE


 
 

Diakonia liturgiczna


Animator: ks. Daniel Walusz (daniel.walusz@katowicka.pl),
Przygotowanie i posługa podczas liturgii (służba liturgiczna itd.), pomoc techniczna w organizacji różnych spotkań oraz dzieł.
 
 

Diakonia uwielbienia


Animator: Dionizy Jeliński (djelinski@centrumduchowosci.pl),
Przygotowanie i posługa modlitwą uwielbienia, posługa muzyczna (śpiew, gra na instrumentach).
 
 

Diakonia modlitwy wstawienniczej


Animator: Monika Wieczorek-Bańka (mbanka@centrumduchowosci)
animator pomocniczy: Agnieszka Morawska-Szczotka
Przygotowanie i uczenie się rozeznawania, udział w modlitwach wstawienniczych.
 
 

Diakonia formacji podstawowej


Animator: Justyna Kusiak (jkusiak@centrumduchowosci.pl)
animator pomocniczy: Jolanta Węgrzyn
Praca nad materiałami formacyjnymi, opieka nad Wspólnotą i animatorami.
 
 

Zespół ds. Rekolekcji


Animator: Kinga Kozłowska (kkozlowska@centrumduchowosci.pl)
Przygotowanie rekolekcji letnich oraz wyjazdów formacyjno-integracyjnych Wspólnoty.
 
 

Diakonia ewangelizacji


Animator: Tomasz Szczotka (tszczotka@centrumduchowosci.pl)
Przygotowanie i ewangelizacja w różnej formie.
 
 

Diakonia misyjna


Animator: Agnieszka Skrzypczyk-Plaza (askrzypczyk@centrumduchowosci.pl)
animator pomocniczy: Katarzyna Rutkowska
Modlitwa za misjonarzy i w intencji misji, przygotowanie i udział w akcjach na cele misyjne.
 
 

Diakonia Seminarium Odnowy Wiary


Animator: Aleksander Czermiński (aczerminski@centrumduchowosci.pl)
Organizacja Seminarium Odnowy Wiary. Od roku formacyjnego 2022/2023 diakonia wchodzi w skład DIakonii Ewangelizacji.
 

Pomoc duchowa