WSPÓLNOTA ⋆ Centrum Duchowości

WSPÓLNOTA

Wspólnota Centrum Duchowości gromadzi dorosłych, poszukujących pogłębienia życia duchowego, formacji i wzrastania na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej.

 

Obecność we Wspólnocie jest okazją do:

  • modlitwy uwielbienia
  • bogatej formacji według programu Ruchu Światło-Życie
  • dzielenia się wiarą w małej grupie
  • posługi w ramach różnorodnych diakonii

Na spotkania Wspólnoty zapraszamy szczególnie osoby po przebytym Seminarium Odnowy Wiary, po formacji oazowej w oazie młodzieżowej lub Domowym Kościele i wszystkich poszukujących duchowego rozwoju i formacji.

PLAN SPOTKAŃ

Spotkania odbywają się w 1. i 4. czwartki miesiąca.

18.00 – Eucharystia, przygotowana przez członków Wspólnoty
18.50 – modlitwa uwielbienia w kościele
19.45 – konferencje tematyczne i spotkania formacyjne w grupach / spotkania w diakoniach
21.20 – zakończenie Apelem Jasnogórskim Modlitwa uwielbienia odbywa się także w czwartki, w które nie spotyka się Wspólnota Centrum. Gromadzimy się w kaplicy św. Józefa pod kościołem (wejście od strony probostwa).

TERMINY SPOTKAŃ W ROKU 2022-2023

08.09, 22.09, 06.10, 27.10, 03,11. 24.11, 01.12 (...),

MATERIAŁY FORMACYJNE

Rok 0
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Rok 5
Rok 6

 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CENTRUM

ks. Waldemar Maciejewski


Moderator diecezjalny,
odpowiedzialny za Centrum

ks. Daniel Walusz


Opiekun Centrum
z ramienia parafii
 
 

Aleksander Bańka


lider Centrum Duchowości

Anna Konieczna


lider pomocniczy Centrum Duchowości

Michał Węgrzyn


finanse i księgowość
 

NASZE DIAKONIE


 
 

Diakonia liturgiczna


Animator: ks. Daniel Walusz (daniel.walusz@katowicka.pl),
Przygotowanie i posługa podczas liturgii (służba liturgiczna itd.), pomoc techniczna w organizacji różnych spotkań oraz dzieł.
 
 

Diakonia uwielbienia


Animator: Dionizy Jeliński (djelinski@centrumduchowosci.pl),
Przygotowanie i posługa modlitwą uwielbienia, posługa muzyczna (śpiew, gra na instrumentach).
 
 

Diakonia modlitwy wstawienniczej


Animator: Monika Wieczorek-Bańka (mbanka@centrumduchowosci)
animator pomocniczy: Agnieszka Morawska-Szczotka
Przygotowanie i uczenie się rozeznawania, udział w modlitwach wstawienniczych.
 
 

Diakonia formacji podstawowej


Animator: Justyna Kusiak (jkusiak@centrumduchowosci.pl)
animator pomocniczy: Jolanta Węgrzyn
Praca nad materiałami formacyjnymi, opieka nad Wspólnotą i animatorami.
 
 

Diakonia ewangelizacji


Animator: Tomasz Szczotka (tszczotka@centrumduchowosci.pl)
Przygotowanie i ewangelizacja w różnej formie.
 
 

Diakonia misyjna


Animator: Agnieszka Skrzypczyk-Plaza (askrzypczyk@centrumduchowosci.pl)
animator pomocniczy: Katarzyna Rutkowska
Modlitwa za misjonarzy i w intencji misji, przygotowanie i udział w akcjach na cele misyjne.
 
 

ZESPOŁY ZADANIOWE


 
 

Zespół ds. Rekolekcji


Animator: Kinga Kozłowska (kkozlowska@centrumduchowosci.pl)
Przygotowanie rekolekcji letnich oraz wyjazdów formacyjno-integracyjnych Wspólnoty.
 
 

Zespół ds. Seminarium Odnowy Wiary


Odpowiedzialny: Aleksander Czermiński (aczerminski@centrumduchowosci.pl)
Organizacja Seminarium Odnowy Wiary. Od roku formacyjnego 2022/2023 dotychczasowa diakonia wchodzi w skład DIakonii Ewangelizacji, zmieniając się w zespół.
 
 

Zespół ds. Gościnnoci


Odpowiedzialna: Ewa Paliczka
Pomoc przy organizacji spotkań organizowanych wewnątrz naszej wspólnoty, jak również podczas realizacji różnych projektów wychodzących poza naszą wspólnotę. Zespół ten dba, abyśmy mogli miło spędzić wspólnie czas przy stole.
 
 

Zespół ds. Technicznych


Odpowiedzialny: Jacek Grzesica
Nasza wspólnota realizuje bardzo wiele projektów, które wymagaj nie tylko duchowego przygotowania, ale również czysto technicznego - kable, instrumenty, transport itd. Zespół, którym kieruje Jacek może na pierwszy rzut oka niewidoczny, ale na pewno jest dla wspólnoty bezcenny.
 
 

Zespół ds. Mediów


Odpowiedzialni: ks. Daniel Walusz, Marta Kostuś
Zespół orkiestra - czyli social-media, plakaty, druk, reklama, strona internetowa, muzyka i podcasty.
 

Pomoc duchowa