Wspólnota Centrum Duchowości gromadzi dorosłych, poszukujących pogłębienia życia duchowego, formacji i wzrastania na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej.

 

Obecność we Wspólnocie jest okazją do:

  • modlitwy uwielbienia
  • bogatej formacji według programu Ruchu Światło-Życie
  • dzielenia się wiarą w małej grupie
  • posługi w ramach różnorodnych diakonii

Na spotkania Wspólnoty zapraszamy szczególnie osoby po przebytym Seminarium Odnowy Wiary, po formacji oazowej w oazie młodzieżowej lub Domowym Kościele i wszystkich poszukujących duchowego rozwoju i formacji.

PLAN SPOTKAŃ

Spotkania odbywają się w 1. i 4. czwartki miesiąca.

18.00 – Eucharystia, przygotowana przez członków Wspólnoty
18.45 – modlitwa uwielbienia w kościele
19.40 – konferencje tematyczne i spotkania formacyjne w grupach / spotkania w diakoniach
21.20 – zakończenie Apelem Jasnogórskim

Modlitwa uwielbienia odbywa się także w czwartki, w które nie spotyka się Wspólnota Centrum. Gromadzimy się w kaplicy św. Józefa pod kościołem (wejście od strony probostwa).

TERMINY SPOTKAŃ W ROKU 2023-2024

29.09, 05.10, 26.10, 09.11, 23.11, 07.12, 28.12
04.01, 25.01, 22.02, 07.03, 04.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06

MATERIAŁY FORMACYJNE

Rok 0
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Rok 4
Rok 5
Rok 6

 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CENTRUM

 
 

Ks. Grzegorz Kolbiarz


Proboszcz parafii bł. Karoliny w Tychach, odpowiedzialny za Centrum

ks. Daniel Walusz


Opiekun Centrum z ramienia parafii

Marek Kozłowski


lider Centrum Duchowości
 

NASZE DIAKONIE


 
 

Diakonia liturgiczna


Animator: Jolanta Węgrzyn
Przygotowanie i posługa podczas liturgii (służba liturgiczna itd.), pomoc techniczna w organizacji różnych spotkań oraz dzieł.
 
 

Diakonia uwielbienia


Animator: Marek Kozłowski
Przygotowanie i posługa modlitwą uwielbienia, posługa muzyczna (śpiew, gra na instrumentach).
 
 

Diakonia modlitwy wstawienniczej


Animator: ks. Daniel Walusz
Przygotowanie i uczenie się rozeznawania, udział w modlitwach wstawienniczych.
 
 

Diakonia formacji podstawowej


Animator: Justyna Kusiak (jkusiak@centrumduchowosci.pl)
animator pomocniczy: Jolanta Węgrzyn
Praca nad materiałami formacyjnymi, opieka nad Wspólnotą i animatorami.
 
 

Diakonia ewangelizacji


Animator: Marcin Baczyński
Przygotowanie i ewangelizacja w różnej formie.
 
 

Diakonia misyjna


Animator: Agnieszka Skrzypczyk-Plaza (askrzypczyk@centrumduchowosci.pl)
animator pomocniczy: Katarzyna Rutkowska
Modlitwa za misjonarzy i w intencji misji, przygotowanie i udział w akcjach na cele misyjne.
 
 

ZESPOŁY ZADANIOWE


 
 

Zespół ds. Rekolekcji


Animator: Kinga Kozłowska (kkozlowska@centrumduchowosci.pl)
Przygotowanie rekolekcji letnich oraz wyjazdów formacyjno-integracyjnych Wspólnoty.
 
 

Zespół ds. Seminarium Odnowy Wiary


Odpowiedzialny: Aleksander Czermiński (aczerminski@centrumduchowosci.pl)
Organizacja Seminarium Odnowy Wiary. Od roku formacyjnego 2022/2023 dotychczasowa diakonia wchodzi w skład DIakonii Ewangelizacji, zmieniając się w zespół.
 
 

Zespół ds. Technicznych


Nasza wspólnota realizuje bardzo wiele projektów, które wymagaj nie tylko duchowego przygotowania, ale również czysto technicznego - kable, instrumenty, transport itd. Zespół, którym kieruje Jacek może na pierwszy rzut oka niewidoczny, ale na pewno jest dla wspólnoty bezcenny.
 
 

Zespół ds. Mediów


Odpowiedzialni: ks. Daniel Walusz, Marta Kostuś
Zespół orkiestra - czyli social-media, plakaty, druk, reklama, strona internetowa, muzyka i podcasty.