Temat roku – „Droga nowego życia

Celem tego roku formacyjnego jest szeroko rozumiana ewangelizacja uczestników (powtórna ewangelizacja, gdyż są oni ludźmi ochrzczonymi), czyli doprowadzenie ich do świadomego wyboru Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, ukazanie Jego kierownictwa w ich życiu, uświadomienie roli Ducha Świętego i wspólnoty Kościoła w trwaniu w  podjętym wyborze, a co za tym idzie, w dochodzeniu do świętości.

Uczestnicy tego roku powinni pojechać na 2 część rekolekcji I stopnia.

Nr

MiesiącTematCel szczegółowy

Konspekt

1WrzesieńSpotkanie organizacyjne i godzina świadectw

2

Październik

Boża miłość w historii zbawienia

Celem spotkania jest wyrobienie w  sobie przekonania, że ZBAWIENIE jest i że jest dziełem Boga. Droga do zbawienia wiedzie tylko przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Konspekt

3

Listopad

Boża miłość a grzech człowieka

Celem spotkania uświadomienie sobie etapów odchodzenia od Boga i  wchodzenia w grzech. Wyrobienie w sobie pewności, że nigdy nie odeszło się tak daleko, by powrót nie był możliwy.

Konspekt

4

Grudzień

Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela

Celem spotkania jest osiągnięcie pewności, że jedynie Chrystus przyjęty jako Pan i Zbawiciel może Cię doprowadzić do życia szczęśliwego, obfitego i owocnego.

Konspekt

5

Styczeń

Życie poddane Chrystusowi

Celem jest odkrycie, że Jezus może i chce kierować moim życiem w  każdym wymiarze. Jestem pewny działania Pana Boga w moim życiu, co jest konsekwencją przyjęcia Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela.

Konspekt

6

Luty

W mocy Słowa Bożego

Celem spotkania jest uświadomienie sobie, że każdy z nas stoi przed decyzją przyjęcia lub odrzucenia autorytetu słowa Bożego w swoim życiu, w każdej jego dziedzinie. Człowiek, który ufa obietnicom Bożym zawartym w słowie Bożym, znajduje się w zasięgu planu Boga.

Konspekt

7

Marzec

Duch Święty w życiu chrześcijanina

Celem jest odkrycie, że Bóg w Chrystusie ukazał każdemu człowiekowi, jak mimo życia prowadzonego w ciele, mimo słabości intelektu, woli, niedojrzałości uczuć, może on zrealizować swoje życie w  taki sposób, w jaki Bóg tego zapragnął stwarzając człowieka.

Konspekt

8

Kwiecień

Zasady życia duchowego

Celem spotkania jest odkrycie, czym jest życie duchowe i w jakim kierunku ma się ono rozwijać. Poznając trzy podstawowe zasady życia będziemy chcieli je osadzić w realiach naszego życia.

Konspekt

9

Maj

Wierność w życiu duchowym

Celem spotkania jest pomoc w odnowieniu pragnienia trwania we wspólnocie uczniów Chrystusa i uświadomienie sobie, że ta wspólnota dana nam jest jako miejsce spotkania z Panem i rozwoju naszego życia wiary. Dzięki temu możemy być uczniami Chrystusa.

Konspekt

10

Czerwiec

Kościół – wspólnota zbawienia

Celem spotkania jest spojrzenie na Kościół nie jak na organizację, gdzie każdy ma do spełnienia określone obowiązki religijne, ale jak na moją wspólnotę, w której razem z innymi uczniami Chrystusa mam swoje miejsce.

Konspekt