Seminarium Odnowy Wiary ⋆ Centrum Duchowości

Seminarium Odnowy Wiary

Dla wszystkich pragnących pogłębić swoje życie duchowe, rozpoznać w sobie Dary Ducha Świętego i odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym.

Owoce Seminarium Odnowy Wiary, które obserwujemy od wielu lat:

 • głęboka przemiana życia uczestników,
 • pogłębienie modlitwy osobistej i wspólnotowej,
 • spotkanie żywego Boga, który jest obecny i z mocą działa w Kościele,
 • pełniejsze zaangażowanie w życie parafii i w formację w swoich wspólnotach.


W związku z sytuacją epidemiczną i obostrzeniami organizacja Seminarium w 2021 r. będzie wyglądać następująco:

 • modlitwa wspólnotowa i konferencja w kościele - z zachowaniem odpowiednich zasad
 • spotkania w grupach dzielenia - on-line, za pomocą Skype

 

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

 • To 11-tygodniowe rekolekcje oparte na indywidualnej modlitwie Słowem Bożym.
 • Seminarium odbywa się co sobotę wieczorem, a spotkanie obejmuje: spotkanie w grupach, konferencję tematyczną i wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.
 • Każdy tydzień to określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego (m.in. problem rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, działania Ducha Świętego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem itd.).
 • Rekolekcje rozpoczynają się w pierwszą sobotę Wielkiego Postu i kończą się przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 • Uczestnicy Seminarium zaproszeni są do codziennej, indywidualnej modlitwy z Pismem Świętym w domu. Owocami tej modlitwy dzielą się podczas sobotnich spotkań w małych grupach.
 • Całość rekolekcji wieńczy modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego.
 • Każdy uczestnik może opuścić maksymalnie 2 sobotnie spotkania.
 • Rekolekcje przeznaczone są dla osób dorosłych, niezależnie od dotychczasowej formacji.
 
 

Informacje organizacyjne

 • Seminarium potrwa od 20 lutego do 15 maja 2021 r.
 • Zapisy: do 10 lutego 2021 r..
 • Spotkanie organizacyjne: 20 lutego o godz. 18.10 w kościele p.w. bł. Karoliny w Tychach
 • Koszt materiałów: 25 zł.
 

Pomoc duchowa