Dla wszystkich pragnących pogłębić swoje życie duchowe, rozpoznać w sobie Dary Ducha Świętego i odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym.

Owoce Seminarium Odnowy Wiary, które obserwujemy od wielu lat:

 • głęboka przemiana życia uczestników,
 • pogłębienie modlitwy osobistej i wspólnotowej,
 • spotkanie żywego Boga, który jest obecny i z mocą działa w Kościele,
 • pełniejsze zaangażowanie w życie parafii i w formację w swoich wspólnotach.


 

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

 • To 11-tygodniowe rekolekcje oparte na indywidualnej modlitwie Słowem Bożym.
 • Seminarium odbywa się co czwartek wieczorem, a spotkanie obejmuje: spotkanie w grupach, konferencję tematyczną i wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.
 • Każdy tydzień to określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego (m.in. problem rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, działania Ducha Świętego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem itd.).
 • Uczestnicy Seminarium zaproszeni są do codziennej, indywidualnej modlitwy z Pismem Świętym w domu. Owocami tej modlitwy dzielą się podczas czwartkowych spotkań w małych grupach.
 • Całość rekolekcji wieńczy modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego.
 • Każdy uczestnik może opuścić maksymalnie 2 czwartkowe spotkania.
 • Rekolekcje przeznaczone są dla osób dorosłych, niezależnie od dotychczasowej formacji.
 
 

Informacje organizacyjne

 • Seminarium w 2024 r. będzie organizowane w zmienionym terminie - od września, a nie jak zazwyczaj od Wielkiego Postu. Szczegółowe terminy podamy przed wakacjami.
 • Koszt udziału: 50 zł (pokrywa materiały formacyjne oraz koszty agapy na zakończenie Seminarium)