Dla wszystkich pragnących pogłębić swoje życie duchowe, rozpoznać w sobie Dary Ducha Świętego i odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym.

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

 • To 11-tygodniowe rekolekcje oparte na indywidualnej modlitwie Słowem Bożym.
 • Uczestnicy Seminarium zaproszeni są do codziennej, indywidualnej modlitwy z Pismem Świętym w domu. Owocami tej modlitwy dzielą się podczas czwartkowych spotkań w małych grupach.
 • Każdy tydzień ma określony temat, dotykający najważniejszych kwestii życia duchowego, m.in. modlitwy, miłości Bożej, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem, rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, działania Ducha Świętego.

 • Całość rekolekcji wieńczy modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego.
 • Seminarium odbywa się co czwartek wieczorem, a spotkanie obejmuje: wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, konferencję wprowadzającą w temat tygodnia oraz spotkanie w grupach.  
 • Rekolekcje przeznaczone są dla osób dorosłych, niezależnie od dotychczasowej formacji.
 

Co mogą dać mi te rekolekcje?

Owoce Seminarium Odnowy Wiary, które obserwujemy od wielu lat to:

 • głęboka przemiana życia uczestników,
 • pogłębienie modlitwy osobistej i wspólnotowej,
 • spotkanie żywego Boga, który jest obecny i z mocą działa w Kościele,
 • pełniejsze zaangażowanie w życie parafii i w formację w swoich wspólnotach.

Osoby kończące Seminarium Odnowy Wiary zaproszone są do włączenia się we Wspólnotę Centrum Duchowości.

 
 

Informacje organizacyjne

 • Seminarium w 2024 r. odbędzie się w terminie: 29 września (pierwsze spotkanie) - 12 grudnia (modlitwa o wylanie Darów Ducha Świętego)
 • Każdy uczestnik może opuścić maksymalnie 2 czwartkowe spotkania. 
 • Koszt udziału: 50 zł (pokrywa materiały formacyjne oraz koszty agapy na zakończenie Seminarium)