Temat roku – „Spotkania poewangelizacyjne

Rok zerowy jest propozycją dla osób, które nie uczestniczyły w  rekolekcjach po przeżyciu Seminarium Odnowy Wiary. Celem formacji tego roku jest głębsze poznanie Chrystusa, nawiązanie z Nim indywidualnej relacji, a także spotkanie Go we wspólnocie.

Comiesięczna możliwość spotkań w grupie nie tylko daje możliwość wymiany i pogłębiania spostrzeżeń dotyczących przepracowywanych tematów, ale także uczy wytrwałości i pracy w oparciu o fragmenty Pisma Świętego.

Uczestnicy tego roku powinni pojechać na 1 część rekolekcji I stopnia.

Nr

MiesiącTematCel szczegółowyKonspekt
1Wrzesień

Spotkanie organizacyjne i godzina świadectw

2

Październik

Boża miłość i Boży plan

Celem spotkania jest zrozumienie, kim jest Bóg, jaki On jest, oraz tego, że On nas kocha i ma wobec nas i naszego życia wspaniały plan.

Konspekt

3

Listopad

Jezus – Bóg i człowiek

Celem spotkania jest wyrobienie w  sobie pewności, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem, że jedynie przez Niego wiedzie droga ku zbawieniu.

Konspekt

4

Grudzień

Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela

Celem spotkania jest bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ukazanie, czym rzeczywiście jest owo przyjęcie, ukazanie Jezusa jako drogi całego życia.

Konspekt

5

Styczeń

Chrześcijańska pewność wiary

Celem spotkania jest osiągnięcie pewności, że Chrystus odpowiedział na zaproszenie i stał się Panem i  Zbawicielem mego życia. Gwarancją tego jest słowo Boże, zawierające Jego obietnicę, oraz wiara jako zaufanie temu słowu.

Konspekt

6

Luty

Wzrastać w Chrystusie

Celem spotkania i jego kontynuacji w  domu jest odkrycie pięciu zasad, których przestrzeganie konieczne jest do wzrostu i rozwoju duchowego.

Konspekt

7

Marzec

Nowe życie w Chrystusie

Celem spotkania jest uświadomienie sobie faktu, że jeśli ktoś przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i chce w Nim wzrastać, to jego życie nie może pozostać niezmienione.

Konspekt

8

Kwiecień

Żyć w Duchu Świętym

Celem spotkania jest uświadomienie sobie obecności i działania Ducha Świętego w swoim życiu, utwierdzenie w  postawie otwartości na Jego prowadzenie.Konspekt

9

Maj

Modlitwa chrześcijanina

Celem spotkania jest uświadomienie sobie istoty i wagi modlitwy w życiu chrześcijanina oraz odnowienie w  sobie gorliwości i troski o rozwój modlitwy.

Konspekt

10

Czerwiec

Słowo Boże w życiu chrześcijanina

Celem spotkania jest zrewidowanie własnej relacji do słowa Bożego, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o  moje związki ze słowem Bożym i o moje posłuszeństwo wobec niego.

Konspekt