Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach

Modlitwa uwielbienia, ewangelizacja, formacja ku dojrzałości chrześcijańskiej oraz szeroka pomoc duchowa to główne kierunki naszej posługi.

Wierzymy, że Pan Bóg wybrał sobie naszą wspólnotę przede wszystkim, by go uwielbiać. Głębokie doświadczenie modlitwy, również charyzmatycznej, pobudza nas do działania, by dzielić się naszym doświadczeniem wiary z innymi.

Duchowość


Pan Bóg powołał nas przede wszystkim do uwielbienia i modlitwy. To nasze pierwsze powołanie we wspólnocie.


Posłuszni Jego wezwaniu, z czasem ukształtowaliśmy charakterystyczny sposób prowadzenia modlitwy, oparty w dużej mierze na modlitwie śpiewem.

To doświadczenie modlitwy, połączone z wiernością charyzmatowi Światło-Życie ciągle przynosi nowe owoce.

Charyzmat


Nasza działalność oparta jest na charyzmacie Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.


Realizujemy go poprzez osobową relację z Jezusem Chrystusem, pogłębioną modlitwę Słowem Bożym, umiłowanie Liturgii i Kościoła oraz zawierzenie Niepokalanej, Matce Kościoła.

Wszystko to prowadzi nas do diakonii, a więc różnorodnej posługi we wspólnocie Kościoła, zwłaszcza lokalnego.