Czwarty rok formacji

Temat roku – „Kręgi biblijne

Formacja tego roku pokazuje, jak Bóg udziela się ludziom przez swoje słowo – Biblię, jak ukazuje im przez to słowo teologiczne prawdy. Celem tego roku jest także zachęta do lektury Pisma Świętego oraz praktyczna nauka sposobów jego czytania, rozumienia i interpretacji. Formacja tego roku kończy deuterokatechumenat i uczestnicy zobowiązani są do rekolekcyjnego przeżycia Triduum Paschalnego. Jest to warunek konieczny, aby móc pojechać na 1 część rekolekcji III stopnia.

Nr

MiesiącTematCel szczegółowy

Konspekt

1

Wrzesień

Spotkanie organizacyjne i godzina świadectw

2

Październik

Stworzenie, czyli wypowiedź niewidzialnego Boga

Celem spotkania jest ukazanie, że każdemu człowiekowi jest potrzebne zbawienie, a Pismo Św. najpełniej poucza o drodze do zbawienia.

Konspekt

3

Listopad

Historia ludzkości: Bóg poszukuje człowieka, aby go zbawić

Celem spotkania jest doprowadzenie do zrozumienia, że Pismo Św. opisuje wydarzenia, przez które Bóg poszukuje człowieka, odłączonego od Niego przez grzech pierwszych ludzi.

Konspekt

4

Grudzień

Spotkanie z Bogiem przez wiarę

Cel: ukazanie wiary jako jedynej właściwej odpowiedzi na działanie Boga, jako warunku spotkania z Nim i jako gwarancji otrzymania darów, umożliwiających dojrzałe życie z Bogiem.

Konspekt

5

Styczeń

Historia zbawienia – historią przymierzy

Cel: ukazanie zbawienia jako historii przymierzy Boga z  człowiekiem, prowadzących do Nowego Przymierza dokonanego w Jezusie Chrystusie.

Konspekt

6

Luty

Patriarchowie, Sędziowie, Królowie, Prorocy, Apostołowie, Uczniowie

Cel: odpowiedź na pytanie: Kim posługuje się Bóg, aby wypełnić swój plan zbawienia, czyli o jakich osobach czytamy najczęściej w Piśmie Św.?

Konspekt

7

Marzec

Czas proroków

Cel: Ukazanie znaczenia proroków w  wypełnianiu przez Boga planu zbawienia. Znaczenie proroków ST dla zrozumienia prorockiego istnienia Kościoła i prorockiego charakteru życia ucznia Chrystusa.

Konspekt

8

Kwiecień

Pełnia czasu, czyli objawienie Boga Trójosobowego

Cel: Zrozumienie historii zbawienia jako procesu coraz pełniejszego objawiania się Boga człowiekowi. Od tego, czy człowiek dostrzeże, jak mu się objawił Bóg, zależy jego zbawienie.

Konspekt

9

Maj

Czas Ducha Świętego i Kościoła

Cel: Ukazanie roli Ducha Świętego i Kościoła w historii zbawienia.

Konspekt

10

Czerwiec

Koniec czasów

Cel: Ukazanie ostatniego etapu zbawczego planu Boga. Ten etap już się rozpoczął i przenika cały czas Kościoła. Jego finałem będzie koniec czasów, wypełnienie się celu stworzenia, ostateczne zwycięstwo Boga nad złem, które przeniknęło do świata, zamieszkanie we wspólnym domu Ojca wszystkich ludzi, którzy stali się dziećmi Bożymi.

Konspekt