Drugi rok formacji

Temat roku – „Kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej

Ten rok rozpoczyna 2,5 letnie przygotowanie do rekolekcyjnego przeżycia Triduum Paschalnego (przeżycia odnowienia sakramentu chrztu ze zrozumieniem jego rangi i znaczenia). Rok ten jest wprowadzeniem w  deuterokatechumenat na wzór katechumenatu dorosłych przygotowujących się do chrztu, w ramach którego uczestnicy poznają i wdrażają w życie teologiczne tajemnice Kościoła.

Uczestnicy tego roku powinni pojechać na 1 część rekolekcji II stopnia.

Nr

MiesiącTematCel szczegółowyKonspekt
1Wrzesień

Spotkanie organizacyjne i godzina świadectw

2

Październik

Jezus Chrystus

Odkrycie prawdziwego, zgodnego z Pismem Św. obrazu Jezusa
– Odkrycie, kim dla mnie osobiście jest Jezus
– Pogłębienie relacji z Jezusem

Konspekt

3

Listopad

Niepokalana

– Właściwe spojrzenie na Maryję
– Odkrycie w Maryi wzoru do naśladowania
– Wzbudzenie w sobie pragnienia naśladowania Maryi w codzienności

Konspekt

4

Grudzień

Duch Święty

– Odkrycie osoby Ducha Świętego, Jego działania w moim życiu
– Ukazanie, czym jest życie w Duchu
– Wzbudzenie pragnienia takiego życia

Konspekt

5

Styczeń

Kościół

-Uświadomienie uczestnikom, że Kościół to misterium i może być poznany jedynie przez wiarę
– Pokazanie, co to znaczy, że Kościół jest sakramentem

Konspekt

6

Luty

Słowo Boże

– Wypracowanie właściwej postawy wobec słowa Bożego, które jest pokarmem będącym źródłem życia
– Zrozumienie słowa Bożego jako tajemnicy Boga, który ma Słowo i wypowiada Słowo
– Wzbudzenie pragnienia karmienia się słowem Bożym

Konspekt

7

Marzec

Modlitwa

– Uświadomienie wartości modlitwy w życiu Nowego Człowieka
– Odkrycie, że modlitwa to spotkanie z Żywym Bogiem
– Wzbudzenie pragnienia praktykowania codziennego Namiotu Spotkania

Konspekt

8

Kwiecień

Liturgia

– Uświadomienie uczestnikom, że w czasie liturgii dokonuje się spotkanie z Chrystusem
– Przeżywanie liturgii jako źródła życia

Konspekt

9

Maj

Świadectwo

– Uświadomienie uczestnikom, czym jest świadectwo
– Zrozumienie, po co mamy świadczyć
– Uświadomienie, o Kim świadczymy

Konspekt

10

Czerwiec

Nowa Kultura, Agape

– Uświadomienie uczestnikom, czym jest wolność
– Ukazanie, czym jest Nowa Kultura
– Wzbudzenie w sobie pragnienia świadczenia o wolności

Konspekt