Szósty rok formacji

Temat roku – „Szkoła Chrystusa”

W tym roku formacja zorientowana jest na powołaniu, ukazanemu w różnych aspektach i pod różnymi kątami, po to, aby uczestnicy mogli odkryć swoje powołanie, swoje miejsce w Kościele, i jeszcze owocniej i pełniej je realizować.

Zwieńczeniem formacji podstawowej jest Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD).

Nr

MiesiącTemat

Cel szczegółowy

Konspekt

1

Wrzesień

Spotkanie organizacyjne i godzina świadectw

2

Październik

Powołanie a Słowo Boże

Uświadomienie uczestnikom relacji zachodzącej między powołaniem a słowem Bożym.

„Szkoła Chrystusa. Spotkania ewangeliczne” konspekt do nabycia w Diakonii Słowa.

3

Listopad

Powołanie a wiara

Uświadomienie i uzasadnienie personalistycznego i nadprzyrodzonego charakteru powołania.

4

Grudzień

Powołanie a miłość, chrystocentryzm powołania

Uświadomienie uczestnikom, że istotnym powołaniem każdego człowieka jest danie odpowiedzi na miłość Boga wyrażoną w Chrystusie i przez Chrystusa.

5

Styczeń

Powołanie a namaszczenie

Uświadomienie rzeczywistości namaszczenia i powołania w Duchu Świętym.

6

Luty

Powołanie ucznia – powołanie do wspólnoty

Uświadomienie uczestnikom prawdy, że odpowiadając na powołanie muszą stać się uczniami Pana, a to dokonuje się tylko przez włączenie się do wspólnoty Jego uczniów.

7

Marzec

Powołanie a charyzmat, diakonia

Uświadomienie wewnętrznego związku pomiędzy powołaniem ucznia we wspólnocie a charyzmatem, który dany jest, by służyć innym podejmując konkretną diakonię.

8

Kwiecień

Powołanie a urząd kościelny

Ukazanie powołania specjalnego do diakonatu stałego i kapłaństwa.

9

Maj

Ruch Światło-Życie a problem powołań, powołanie a dojrzałość chrześcijańska

Ukazanie Ruchu Światło-Życie jako środowiska formacyjnego, w którym może dojrzewać i rozwijać się powołanie chrześcijańskie, oraz synteza dotychczasowych rozważań
o chrześcijańskiej dojrzałości.

10

Czerwiec

Diakonia i powołanie w Ruchu Światło-Życie

Ukazanie możliwości realizowania diakonii i powołania w samym Ruchu Światło-Życie.