Piąty rok formacji

Temat roku – „Droga do wspólnoty

Ten rok ma na celu przede wszystkim pogłębienie życia wspólnotowego uczestników, tzn. naukę dzielenia się swoimi myślami, przeżyciami, wątpliwościami, po prostu sobą z innymi członkami grupy i poprzez rozmowę budowanie i intensywne przeżywanie wspólnoty wiary oraz odkrycie wspólnoty Kościoła.

Uczestnicy tego roku powinni pojechać na 2 część rekolekcji III stopnia.

Nr

MiesiącTematCel szczegółowy

Konspekt

1

Wrzesień

Spotkanie organizacyjne i godzina świadectw

2

Październik

Wspólnota doskonała

Celem jest ćwiczenie się w wyrażeniu sobie wzajemnie miłości Chrystusa poprzez ufne dzielenie się z innymi oraz zaangażowane słuchanie.

„Droga do wspólnoty na podstawie Nowego Testamentu” konspekt do nabycia w Diakonii Słowa.

3

Listopad

Źródło chrześcijańskiej wspólnoty

Celem spotkania jest praktykowanie miłości poprzez słuchanie z szacunkiem i dzielenie się własnymi uczuciami i przeżyciami.

4

Grudzień

Jestem chrześcijaninem

Celem spotkania jest próba podjęcia ryzyka
i pozwolenie, by inni ludzie nas poznali, by mogli nas ukochać z naszymi słabościami, przez dzielenie się prawdziwymi uczuciami.

5

Styczeń

Potrzeba chrześcijańskiej wspólnoty

Odkrycie, że wspólnota jest miejscem w którym jestem potrzebny, niepowtarzalny i w którym mogę żyć dla innych.

6

Luty

Wspólnota to troska o innych. Wspólnota to dzielenie się z innymi

Zrozumienie, że miłość wyraża się troską przejawiającą się w znakach zrozumiałych dla innych i dzieleniem się z innymi tym, co mamy i kim jesteśmy, na wzór Boga.

7

Marzec

Wspólnota to noszenie cudzych ciężarów

Ćwiczenie się w uważnym słuchaniu, które jest decyzją miłowania oraz zobowiązaniem do niesienia pomocy, jeśli potrzeba, lub troski, gdy niewiele możemy zdziałać w praktyce.

8

Kwiecień

Wspólnota to uległość. Wspólnota to służba

Wzrastanie we wzajemnym zaufaniu, by być uległym w szukaniu woli Bożej i w służbie sobie wzajemnie, by być gotowym służyć na zewnątrz.

9

Maj

Wspólnota niedoskonała. Wspólnota przed Bogiem

Zrozumienie, że zawsze będziemy w  drodze do doskonałości i że mamy się tym nie zrażać, ale stawać przed Bogiem na modlitwie ze swoimi słabościami.

10

Czerwiec

Życie we wspólnocie

Znalezienie struktur, za pomocą których grupa może wyrazić to, co odnalazła w sobie wzajemnie.