Seminarium Odnowy Wiary (23.02.2023-25.05.2023) - tylko dla osób pełnoletnich, które nie uczestniczyły w SOW w ciągu ostatnich 2 lat.
Dane osobowe - proszę wypełnić dla każdego uczestnika oddzielnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Duchowości Ruchu Światło Życie przy parafii bł. Karoliny w Tychach w celu wykonywania zadań związanych z działalnością Centrum Duchowości. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych.

zgodę(y) na przesyłanie przez Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie pocztą elektroniczną informacji o organizowanych sesjach, szkoleniach, rekolekcjach, itp.