Szukasz wyciszenia i czasu dla Pana Boga? Wyjazd na rekolekcje to najlepsza szansa na pogłębienie Twojej wiary!

Rekolekcje dla dorosłych to:

  • rekolekcje przeżywane zgodnie z materiałami Ruchu Światło-Życie,
  • czas przeżywania bliskości Boga podczas Eucharystii, modlitwy osobistej i wspólnotowej,
  • budowanie wspólnoty z drugim człowiekiem,
  • tematyczne konferencje, np. szkoła modlitwy, czy szkoła liturgii,
  • spotkania w grupach oparte na studium Pisma Świętego i poznawaniu prawd życia duchowego.

 

 

Terminy i koszty rekolekcji

 
W roku 2024 rekolekcje odbędą się w PRZEMYŚLU w terminie 6-14 LIPCA 2024.
Koszt: 1500 zł osoba dorosła, 1300 zł dzieci.

 

ZAPISZ SIĘ


Opis rekolekcji

 

I STOPIEŃ
Pierwsze dni rekolekcji przygotowują nas do świadomego wyboru Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
Odkrywamy jak żyć i modlić się Słowem Bożym oraz co oznacza bycie uczniem Chrystusa. Uczestnicząc
w tych rekolekcjach doświadczysz, czym jest piękno głębia modlitwy. Jeśli pierwszy raz wybierasz się
z nami na rekolekcje to I stopień jest dla Ciebie najlepszym wyborem.

II STOPIEŃ
Rozważając kolejne fragmenty księgi Wyjścia poznamy nasze niewole i przeżyjemy Exodus, czyli wyjście
z niewoli grzechu do wolności. Chcemy tej wolności doświadczyć w Jezusie Chrystusie. Drugim ważnym tematem tych rekolekcji jest liturgia. Poznamy jej poszczególne elementy i wejdziemy w jej głębię. Będziemy starać się przeżyć ją z zaangażowaniem jako szczyt życia chrześcijańskiego.

III STOPIEŃ
„Kościół Matka – Matka Kościoła” to hasło przewodnie tych rekolekcji. Zrealizujemy je, odkrywając tajemnicę, jaką jest Kościół, a pomagać nam w tym będzie osoba Maryi. Ważnym znakiem dla nas będzie świątynia, jako obraz żywej wspólnoty – dlatego codziennie nawiedzimy inny kościół. Celem tych rekolekcji jest także próba poznania własnego powołania do służby we wspólnocie Kościoła.


Świadectwa

  • On i ja – ogromna bliskość, doświadczenie prawie namacalnego Boga. Ten czas rekolekcji stał się dla mnie czasem błogosławionym. Cudowna relacja z Bogiem, ale i bliskość innych ludzi, ta świadomość, że jedyny Bóg ma tyle miłości, że obdarza nas wszystkich tak samo... Tam doświadczyłam Jego dotknięcia - w modlitwie codziennej, w adoracji Najświętszego Sakramentu i w wieczorach uwielbienia. Tylu ludzi, a każdy obdarowany. Bliskość, której się nie zapomina, która mieszka głęboko w sercu... Daniela
  • Na rekolekcjach doświadczyłam, co to jest prawdziwa chrześcijańska radość. We wspólnocie potrafiliśmy dzielić się uśmiechem każdego dnia... Szczególnie ważnym momentem dla mnie było przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Już od wielu lat Jezus ma ważne miejsce w moim życiu, ale tu pierwszy raz tak świadomie i uroczyście zaprosiłam Go do mojego życia. To dało mi jeszcze większą radość, radość, która dziś promieniuje na całą moją rodzinę. Mogę powiedzieć, że od mojego powrotu do domu Duch radości zamieszkał w nas. Chwała Panu! Irka
  • Rekolekcje był to czas. kiedy Pan Jezus zaprosił mnie po raz drugi do intymnej, zażyłej i osobistej z Nim relacji. Najwspanialszym momentem było przyjęcie Go jako osobistego Pana i Zbawiciela oraz nocna adoracja. Jezus otwierał i pokazywał moje zranienia oraz potwierdzał, że bardzo mnie ukochał, był ze mną w tych momentach kiedy cierpiałam. Moim hasłem na cały rok (i życie) są słowa z Listu apostolskiego „Novo Millennio Ineunte” – „Kontemplować oblicze Chrystusa”. Iza