Rekolekcje letnie ⋆ Centrum Duchowości

Rekolekcje letnie

Szukasz wyciszenia i czasu dla Pana Boga? Wyjazd na rekolekcje to najlepsza szansa na pogłębienie Twojej wiary!

Rekolekcje dla dorosłych to:

  • rekolekcje przeżywane zgodnie z materiałami Ruchu Światło-Życie,
  • czas przeżywania bliskości Boga podczas Eucharystii, modlitwy osobistej i wspólnotowej,
  • budowanie wspólnoty z drugim człowiekiem,
  • tematyczne konferencje, np. szkoła modlitwy, czy szkoła liturgii,
  • spotkania w grupach oparte na studium Pisma Świętego i poznawaniu prawd życia duchowego.

 

Rekolekcje w 2020 roku

I stopień (1. cz.) – "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16, 16)

10-18.07.2020 r. Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy Caritas Popowo-Letnisko,
al. Centralna 6, 07-203 Somianka


Jest Ktoś, Kto kocha cię miłością szaleńczą. Jezus na to przyszedł, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Możesz wybierać: przyjąć dar Życia wraz z jego Dawcą lub zrezygnować. Nowe Życie, obfite i spełnione, jest dla ciebie; Wybierz Jezusa!

I stopień (2. cz.) – "Żyć według Ducha"

10-18.07.2020 r. Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy Caritas Popowo-Letnisko,
al. Centralna 6, 07-203 Somianka


Bóg w sposób autentyczny działa w sercach ludzi, którzy w Niego wierzą, także teraz, w XXI w. Duch Święty uzdalnia cię do świadectwa i bycia światłem, które świeci, twój chrzest jest tym, co zanurza cię w Chrystusa i daje ci moc. Otwórz się i zacznij nowe życie – Życie w Duchu.

II stopień (1. cz.) – "Wyjście z niewoli grzechu"

10-18.07.2020 r. Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy Caritas Popowo-Letnisko,
al. Centralna 6, 07-203 Somianka


Bóg, który pokazuje ci twoje zniewolenie grzechem, słabością; który przychodzi, wzywa i jest blisko, który walczy o ciebie. Bóg który daje ci się poznać po to, abyś Go przyjął i byś poznał siebie oglądając się w Jego świetle.

II stopień (2. cz.) – "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5, 1)

10-18.07.2020 r. Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy Caritas Popowo-Letnisko,
al. Centralna 6, 07-203 Somianka


Bóg, który jest Drogą ze śmierci do życia, który swoim dzieciom daje nowe życie w obfitości. Bóg chce zawrzeć z tobą Przymierze i zaprowadzić cię do Nowej Ziemi Obiecanej. W tej pielgrzymce nie zostawia cię samego, daje ci bezcenne Drogowskazy, wskazuje sposoby realizacji Przymierza.

III stopień (1. cz.) – "Kościół Matką wierzących"

23-31.08.2020 r., Dom Rekolekcyjny Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków


Kościół jako dzieło Boga, jako wspólnota braci – świętych i grzeszników. Jaki to ma wpływ na ciebie, jaki masz w tym udział? Czy czerpiesz z dwudziestowiecznego skarbca Matki Kościoła? Kim w Kościele jest Jezus, Maryja, ty?

III stopień (2. cz.) – "Pielgrzymować, by poznać i pokochać Kościół"

23-31.08.2020 r. Dom Rekolekcyjny Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków


Pielgrzymuj co dnia; poznaj miejsca święte Krakowa i... Rzymu. Odkryj Kim dla ciebie jest Kościół? Czy go znasz?

Synteza I stopnia ONŻ z warsztatami psychologicznymi

3-11.08.2020 r., Diecezjalny Dom Formacyjny, ul. Emilii Gierczak 2, 48-300 Nysa


"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14,6). Rekolekcje są do osób po formacji podstawowej (przynajmniej po drugim stopniu ONŻ), do animatorów i kleryków. Mają charakter syntezy nawiązującej i pogłębiającej treści I stopnia ONŻ. W tym roku zapraszamy bez dzieci.
Chętne osoby będące po innej formacji niż Ruch Światło-Życie proszone są o kontakt z moderatorką: 502 920 816.

Szczegóły i zapisy na stronie: synteza.centrumduchowosci.pl
 
 

Koszty rekolekcji

 

Świadectwa

  • On i ja – ogromna bliskość, doświadczenie prawie namacalnego Boga. Ten czas rekolekcji stał się dla mnie czasem błogosławionym. Cudowna relacja z Bogiem, ale i bliskość innych ludzi, ta świadomość, że jedyny Bóg ma tyle miłości, że obdarza nas wszystkich tak samo... Tam doświadczyłam Jego dotknięcia - w modlitwie codziennej, w adoracji Najświętszego Sakramentu i w wieczorach uwielbienia. Tylu ludzi, a każdy obdarowany. Bliskość, której się nie zapomina, która mieszka głęboko w sercu... Daniela
  • Na rekolekcjach doświadczyłam, co to jest prawdziwa chrześcijańska radość. We wspólnocie potrafiliśmy dzielić się uśmiechem każdego dnia... Szczególnie ważnym momentem dla mnie było przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Już od wielu lat Jezus ma ważne miejsce w moim życiu, ale tu pierwszy raz tak świadomie i uroczyście zaprosiłam Go do mojego życia. To dało mi jeszcze większą radość, radość, która dziś promieniuje na całą moją rodzinę. Mogę powiedzieć, że od mojego powrotu do domu Duch radości zamieszkał w nas. Chwała Panu! Irka
  • Rekolekcje był to czas. kiedy Pan Jezus zaprosił mnie po raz drugi do intymnej, zażyłej i osobistej z Nim relacji. Najwspanialszym momentem było przyjęcie Go jako osobistego Pana i Zbawiciela oraz nocna adoracja. Jezus otwierał i pokazywał moje zranienia oraz potwierdzał, że bardzo mnie ukochał, był ze mną w tych momentach kiedy cierpiałam. Moim hasłem na cały rok (i życie) są słowa z Listu apostolskiego „Novo Millennio Ineunte” – „Kontemplować oblicze Chrystusa”. Iza

Pomoc duchowa