Facebook
Centrum Duchowości

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej
przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl

Seminarium Odnowy Wiary - Historia

1. ”Przebudzenie” w Pittsburghu 1

Kiedy w 1962 roku papież Jan XXIII otwierał Sobór Watykański II, wezwał wszystkich wiernych do modlitwy o nowe zstąpienie Ducha Świętego na Kościół. Nikt wtedy nie spodziewał się, że niespełna siedem lat później Bóg w tak niezwykły sposób odpowie na tę modlitwę.

Aby zrozumieć to wszystko, co wydarzyło się w Kościele Katolickim po Soborze Watykańskim II, należy cofnąć się nieco do przełomu XIX i XX wieku. Wtedy to w łonie Kościołów protestanckich, ale również (choć w znacznie mniejszym stopniu) w Kościele Prawosławnym i Katolickim, pojawiły się poszczególne osoby, które swoim sposobem przeżywania wiary budziły nie tylko zdziwienie, ale wręcz niepokój. Osoby te, określane mianem “charyzmatyków”, były najczęściej izolowane, czy wręcz wykluczane ze swoich wspólnot. W ten sposób pojawili się zielonoświątkowcy (wspólnoty pentekostalne), tworzące jeden z odłamów Kościołów protestanckich.

W 1966 roku dwóch wykładowców z Uniwersytetu Duquesne w Pittsburghu postanowiło podjąć wysiłki w celu pogłębienia ich życia duchowego. Pragnienie to zrodziło się w nich pod wpływem książki “Krzyż i sztylet”, opisującej działalność Dawida Wilkersona – pastora zielonoświątkowego, który prowadził ewangelizację wśród gangów młodzieżowych Nowego Jorku. Natknęli się oni również na książkę Johna Sherilla “Oni mówią innymi językami”, która opisywała dzieje odnowy zielonoświątkowej. Zainspirowani tymi lekturami nawiązali kontakt z zielonoświątkowcami i podczas przeżywanej wraz z nimi modlitwy wstawienniczej otworzyli się na szczególne dary Ducha Świętego, określane jako dary charyzmatyczne.

W lutym 1967 roku owi profesorowie, wraz z czterema innymi osobami, które miały za sobą doświadczenie charyzmatyczne, oraz grupą studentów postanowili odbyć rekolekcje prowadzące do ożywienia wiary. Miały być one oparte na czterech pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich.

W ostatnim dniu rekolekcji (była to sobota) w kaplicy trwało wystawienie Najświętszego Sakramentu z możliwością indywidualnej adoracji. Wtedy to jedna ze studentek uniwersytetu, Patti Gallagher, przechodząc koło kaplicy, jakby pociągnięta przez kogoś, weszła do środka i tam doświadczyła wręcz namacalnie obecności Ducha Świętego. Przestraszona wyszła z kaplicy i zaczęła opowiadać spotkanym osobom o tym, czego doświadczyła. W ciągu pół godziny wszyscy uczestnicy rekolekcji zgromadzili się w kaplicy i tam zstąpił na nich Duch Święty.
Doświadczyli tego samego, co przeżywali apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku – jedni chwalili Boga w nieznanych językach, inni cicho płakali, jeszcze inni modlili się i śpiewali. Trwali tak na modlitwie od godziny dziesiątej wieczorem do piątej rano.

Właśnie to doświadczenie można uznać za początek katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Zaczęła ona błyskawicznie rozprzestrzeniać się na inne uniwersytety, obejmując kampus uniwersytecki w South Bend i uniwersytet stanu Michigan. Pojawiły się pierwsze wspólnoty, które rozpoczęły wydawanie czasopism, książek i gazet poświęconych Odnowie w Duchu Świętym. Niecałe siedem lat później, w czerwcu 1974 roku, na pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej Odnowie w Duchu Świętym w Kościele Katolickim zgromadziło się ok. 30 tysięcy uczestników, w tym 19 biskupów, 700 księży i wiele zakonnic i zakonników. To doświadczenie nowego zstąpienia Ducha Świętego rozprzestrzeniło się również na inne kontynenty i kraje. Dotarło także do Polski.

 

2. Ruch Światło-Życie a Odnowa Charyzmatyczna w Polsce

W 1977 roku ksiądz Bronisław Dembowski wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zetknął się z Odnową w Duchu Świętym, i został rektorem kościoła pw. św. Marcina w Warszawie. Podczas spotkania w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej, gdy dzielił się swoim doświadczeniem Odnowy w USA, ktoś go zapytał, czy myślał o utworzeniu grupy modlitewnej. Odpowiedział, że nie, ale gdyby ktoś chciał spotkać się i wspólnie modlić, to jest gotów. Na pierwsze takie spotkanie przyszło ok. dwudziestu osób. W ten sposób powstawały pierwsze grupy modlitewne.

Jednakże to nie rok 1977 jest właściwym początkiem Odnowy w Duchu Świętym (nazywanej też Odnową Charyzmatyczną) na terenie Polski. Początki sięgają bowiem 1975 roku, który to został ogłoszony w Ruchu Światło-Życie rokiem Ducha Świętego. Modlono się wtedy o Nową Pięćdziesiątnicę. Zdarzały się wtedy pojedyncze przypadki doświadczenia “wylania” darów Ducha Świętego u poszczególnych osób.

Doświadczenie to było na tyle częste, że już w lutym 1977 roku (w czasie gdy zaczynają dopiero powstawać pierwsze grupy Odnowy w Duchu Świętym) Odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie, zgromadzeni w Krościenku nad Dunajcem na II Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych, wydają deklarację “Ruch Światło-Życie wobec darów duchowych”, w której to ustosunkowują się do tego rodzaju doświadczeń w oparciu o Pismo Święte i naukę Ojców Kościoła. Deklaracja ta stanowi zbiór zasad i wskazań, których przestrzeganie ma pomóc członkom Ruchu Światło-Życie w pełniejszym otwarciu się na dary i kierownictwo Ducha Świętego.

 

3. Ruch Światło-Życie a Seminarium Odnowy Wiary

Pierwszą formą ewangelizacji, stosowaną w Odnowie, były Seminaria Odnowy w Duchu Świętym – siedmio-, dziesięcio- lub dwunastotygodniowe rekolekcje, zawierające podstawowe orędzie ewangelizacyjne – kerygmat. Miały one za zadanie przygotować biorące w nich udział osoby do modlitwy o odnowienie darów Ducha Świętego, a więc do pełniejszego otwarcia się na działanie Ducha Świętego w ich życiu, podobnie jak miało to miejsce w wypadku studentów Uniwersytetu Duquesne w Pittsburghu oraz wielu innych członków katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Takie rekolekcje, nazywane Seminarium Odnowy Wiary, organizowane są również w Ruchu Światło-Życie. Seminarium zostało wkomponowane w program formacyjny Ruchu. Ma ono formę “intensywnego życia Namiotem Spotkania, cotygodniowym spotkaniem modlitewnym w połączeniu z konferencją i spotkaniem w małej grupie. Jest ściśle związane z życiem liturgicznym Kościoła w okresie Wielkiego Postu i Pięćdziesiątnicy Radości Paschalnej jako przygotowanie do owocnego przeżycia Paschy oraz Zesłania Ducha Świętego (intensywne wprowadzenie w mystagogię Kościoła)”. 2

W ten sposób można powiedzieć, że cała formacja w Ruchu Światło-Życie stanowi nieustanne Seminarium Odnowy Wiary. “Nie wyklucza to jednak, by w poszczególnych wypadkach posługiwano się programem seminariów życia w Duchu [Seminariów Odnowy Wiary] w odniesieniu do ludzi, którzy rzeczywiście nie przeszli podstawowej formacji w Ruchu i chcieliby przejść drogą skróconą przygotowanie do przyjęcia nowego wylania łask Ducha Świętego”. 3

Seminarium Odnowy Wiary może być zatem sposobem na odnowienie i pogłębienie życia wiary oraz pełniejsze otwarcie się na działanie Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina.

 

ALEKSANDER BAŃKA

 

1 Punkty 1 i 2 (częściowo) opracowane zostały w oparciu o: Post Scriptum. LISTowy kwartalnik, Ruchy Odnowy Kościoła, nr 1, Kraków 1997, s. 52 - 65.

2 Kurs Oazowy Dla Animatorów Diakonii Modlitwy. Podręcznik dla prowadzących, Katowice – Lublin 1999, s.125.

3 Deklaracja II Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie odbytej w Krościenku nad Dunajcem w dniach 4-6 lutego 1977 roku, Ruch Światło-Życie wobec darów duchowych, pkt 6 c.

Kontakt

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny
ul. Ks. Tischnera 50; 43-100 Tychy

Telefon czynny pn. - sob.
od godz. 1900 do 2200

884 927 067

E-mail: sekretariat@centrumduchowosci.pl

więcej


Galeria zdjęć

Zdjęcia z Tyskich Wieczorów Uwielbienia

Nasze materiały

Cud Projekt
Notatnik SOW
Śpiewy z Tyskich Wieczorów Uwielbienia
Płyty CD
Książki

Szczególnie polecamy

Spotkania modlitewne
Tyskie Wieczory Uwielbienia
Wspólnota dorosłych
Rekolekcje
Seminarium Odnowy Wiary
Sesje Szkoły Modlitwy
Kiermasz Dobrej Książki

Patronat nad dziełem Centrum Duchowości sprawuje Centralna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie.
© 2015 Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
ul. Ks. Tischnera 50; 43-100 Tychy; tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl; www.centrumduchowosci.pl
Polityka cookies oraz regulamin serwisu | Stała współpraca