Trzeci rok formacji

Temat roku – „Kręgi liturgiczne

Celem tego roku jest odkrycie, jak poznane wcześniej treści teologiczne są przekazywane przez liturgię, jak Bóg daje się odkryć przez liturgię, jak w niej przemawia do ludzi. Jest to czas nauki rozpoznawania tematu wiodącego liturgii i czynnego włączania się w celebrację poprzez przygotowanie śpiewów, komentarzy, modlitwy wiernych itp.

Uczestnicy zapoznają się z czytaniami na najbliższą niedzielę po spotkaniu. Poniższe materiały dostosowane są do harmonogramu spotkań wspólnoty Centrum Duchowości w roku formacyjnym 2019/2020 r. Stanowią wzór przygotowania konspektów na pozostałe niedziele. Część dotycząca odpowiedzi na Słowo Boże pozostaje bez zmian.

Uczestnicy tego roku powinni pojechać na 2 część rekolekcji II stopnia.

Nr

MiesiącTematKonspekt

1

WrzesieńSpotkanie organizacyjne i godzina świadectw

2

PaździernikXXVII Niedziela zwykła roku CKonspekt

3

Listopad

XXXII Niedziela zwykła roku C

Konspekt
4GrudzieńUroczystość Niepokalanego Poczęcia NMPKonspekt

5

StyczeńII Niedziela po Narodzeniu PańskimKonspekt
6LutyV Niedziela zwykła, rok AKonspekt
7MarzecII Niedziela Wielkiego Postu, rok AKonspekt

8

KwiecieńNiedziela Palmowa Męki Pańskiej, rok AKonspekt
9MajV Niedziela Wielkanocna, rok AKonspekt
10CzerwiecUroczystość Najświętszej Trójcy, rok AKonspekt