Trzecie Niebo ⋆ Centrum Duchowości

Trzecie Niebo

Weekendowe uwielbieniowe forum liderów i wspólnot charyzmatycznych, w trakcie którego spotykamy się jako liderzy i przedstawiciele różnych środowisk ewangelizacyjnych i grup modlitewnych.

Celem Trzeciego Nieba jest wspólne doświadczenie Bożej chwały. Chcemy także, aby Trzecie Niebo było okazją do dzielenia się świadectwem wiary i budowania więzi między naszymi wspólnotami. Wszystko to dzięki głębi Słowa Bożego, głoszonym świadectwom, nauczaniom i pełnej mocy modlitwie uwielbienia oraz intensywnemu przeżyciu liturgii.

TRZECIE NIEBO oznacza najwyższy stopień zachwytu, doznanie Bożej chwały, doświadczenie obcowania z Bogiem i jego aniołami, przedsionek wieczności niemożliwy do osiągnięcia przez człowieka jego przyrodzonymi siłami, ale owoc porwania przez łaskę.

TRZECIE NIEBO, to w terminologii dawnego judaizmu określenie raju lub miejsca szczęśliwości, siedziba Boga – tak zwane niebiosa duchowe.

Najbliższe Trzecie Niebo odbędzie się w dniach 10-12 września 2021 r. w Zembrzycach, pod hasłem "Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi" (Ef 6,10)"

Zobacz więcej na trzecieniebo.pl

TRZECIE NIEBO W OBIEKTYWIE

 

Benedykt XVI, komentując doświadczenie trzeciego nieba, które stało się udziałem św. Pawła (por. 2 Kor 12, 2), mówi o szczególnym, niewyrażalnym słowami przeżyciu, silnej i głębokiej kontemplacji, w której Pan całkowicie pochwycił Apostoła i przyciągnął go do siebie.
 
 

Te wydarzenia są już za nami

TRZECIE NIEBO 2019 odbyło się w dniach 13-15 września 2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym Totus Tuus w Zembrzycach. Mówcami tej edycji byli: Marcin Jakimowicz, Michał Nikodem, ks. Tomasz Szałanda, ks. Radosław Rafał, Maria Kastyak, Marcin Zieliński, Karol Sobczyk, o. Wit Chlondowski, Aleksander Bańka

TRZECIE NIEBO 2018 odbyło się w dniach 1-3 czerwca 2018 r. w Ośrodku Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej w Brennej. Mówcami tej edycji byli: Monika Wieczorek-Bańka, Marcin Jakimowicz oraz gość specjalny: Raymond Nader.
 

Pomoc duchowa