Trzecie Niebo ⋆ Centrum Duchowości

Trzecie Niebo

Weekendowe uwielbieniowe forum liderów i wspólnot charyzmatycznych, w trakcie którego spotykamy się jako liderzy i przedstawiciele różnych środowisk ewangelizacyjnych i grup modlitewnych.

Celem Trzeciego Nieba jest wspólne doświadczenie Bożej chwały. Chcemy także, aby Trzecie Niebo było okazją do dzielenia się świadectwem wiary i budowania więzi między naszymi wspólnotami. Wszystko to dzięki głębi Słowa Bożego, głoszonym świadectwom, nauczaniom i pełnej mocy modlitwie uwielbienia oraz intensywnemu przeżyciu liturgii.

TRZECIE NIEBO oznacza najwyższy stopień zachwytu, doznanie Bożej chwały, doświadczenie obcowania z Bogiem i jego aniołami, przedsionek wieczności niemożliwy do osiągnięcia przez człowieka jego przyrodzonymi siłami, ale owoc porwania przez łaskę.

TRZECIE NIEBO, to w terminologii dawnego judaizmu określenie raju lub miejsca szczęśliwości, siedziba Boga – tak zwane niebiosa duchowe.

Najbliższe TRZECIE NIEBO: 16 - 18 września 2022r.

TRZECIE NIEBO 2021

TRZECIE NIEBO 2019

TRZECIE NIEBO 2018

 

Benedykt XVI, komentując doświadczenie trzeciego nieba, które stało się udziałem św. Pawła (por. 2 Kor 12, 2), mówi o szczególnym, niewyrażalnym słowami przeżyciu, silnej i głębokiej kontemplacji, w której Pan całkowicie pochwycił Apostoła i przyciągnął go do siebie.
 
 

Te wydarzenia są już za nami

TRZECIE NIEBO 2021 odbyło się w dniach 10-12 września 2021 r. w Zembrzycach, pod hasłem "Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi" (Ef 6,10)" . Mówcami tej edycji byli: Krzysztof Demczuk, Dorota i Maciej Wolscy, Karol Sobczyk, Michał Nikodem, Marcin Zieliński, o. Wit Piotr Chlondowski, ks. Tomasz Szałanda, s. Bogna Młynarz, ks. Krzysztof Kralka SAC, Maria Kastyak, Aleksander Bańka

TRZECIE NIEBO 2019 odbyło się w dniach 13-15 września 2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym Totus Tuus w Zembrzycach. Mówcami tej edycji byli: Marcin Jakimowicz, Michał Nikodem, ks. Tomasz Szałanda, ks. Radosław Rafał, Maria Kastyak, Marcin Zieliński, Karol Sobczyk, o. Wit Chlondowski, Aleksander Bańka

TRZECIE NIEBO 2018 odbyło się w dniach 1-3 czerwca 2018 r. w Ośrodku Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej w Brennej. Mówcami tej edycji byli: Monika Wieczorek-Bańka, Marcin Jakimowicz oraz gość specjalny: Raymond Nader.
 

Pomoc duchowa