Regulamin letnich rekolekcji dla dorosłych

 1. Rekolekcje skierowane są do osób dorosłych. Prowadzone są metodą przeżyciową zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie. Celem rekolekcji jest odnowa i pogłębienie życia chrześcijańskiego oraz doświadczenie żywego Kościoła w duchu II Soboru Watykańskiego.
 2. Rekolekcje organizowane są przez Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (zwane dalej organizatorem) będącym częścią Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej.
 3. Rekolekcje są formą rekolekcji zamkniętych, dlatego zasadniczo nie przyjmujemy nikogo, kto chciałby przyjechać lub wyjechać w terminach innych niż podane w planie rekolekcji.
 4. W czasie trwania rekolekcji nie przewiduje się odwiedzin.
 5. Osoba chcąca wziąć udział w rekolekcjach dokonuje zapisu przez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Centrum Duchowości (zapisy.karolina.tychy.pl). Dane osobowe podane w formularzu zapisów przetwarzane będą jedynie w celu realizacji umowy uczestniczenia w rekolekcjach organizowanych przez Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej.
 6. Osoba uczestnicząca w rekolekcjach (zwana dalej uczestnikiem) zobowiązana jest do brania udziału we wszystkich punktach planu dnia (m.in. Eucharystii, modlitwie wspólnotowej, spotkaniach w grupach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych).
 7. W rekolekcjach biorą udział osoby pełnoletnie. Rodzice i opiekunowie prawni, mogą brać udział w rekolekcjach wraz ze swymi dziećmi. Organizatorzy zapewniają opiekę dla dzieci powyżej 3 r.ż. na czas punktów wyznaczonych w planie dnia. Dzieci młodsze niż ww. mogą przyjechać na rekolekcje, jeżeli rodzice (opiekunowie) zapewnią własnego opiekuna dla dziecka (patrz pkt. 9).
 8. Rodziny i małżeństwa otrzymują wspólny pokój, dostosowany do liczby osób.
  Pozostałe osoby zakwaterowane są w pokojach z innymi uczestnikami, według porządku ustalonego przez organizatora. Zasadniczo rozmieszczenie osób w pokojach nie podlega zmianie.
 9. Istnieje możliwość przyjazdu na rekolekcje z własnym opiekunem dla dziecka (babcia, ciocia itp.). Jest to opcja szczególnie polecana w przypadku dzieci poniżej 3. roku życia. Fakt ten należy zgłosić organizatorom w formularzu zapisów (rubryka uwagi) lub mailowo na adres centrum.rekolekcje@gmail.com. Opłata za własnego opiekuna leży po stronie uczestnika i jest równa opłacie za uczestnika dorosłego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za dzieci pozostawione pod opieką opiekuna prywatnego.
 10. Miejsce rekolekcji dla dorosłych w roku 2024: Collegium Marianum Centrum Formacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl.
 11. Koszt rekolekcji w 2024 roku wynosi 1500 zł za osobę dorosłą oraz 1300 zł za dzieci. Opłata za rekolekcje obejmuje noclegi oraz trzy posiłki dziennie. Dojazd we własnym zakresie. Ilość miejsc ograniczona
 12. Uczestnik po zgłoszeniu chęci udziału w rekolekcjach wpłaca na konto podane przez organizatorów bezzwrotny zadatek w wysokości 300 zł za każdą dorosłą osobę. Pozostałą część opłaty za rekolekcje zobowiązany jest uiścić po przyjeździe do domu rekolekcyjnego u moderatorki lub osoby przez nią wyznaczonej.
 13. Osoby zgłaszające się, które w terminie 2 tygodni od momentu zapisu na rekolekcje nie wpłaciły zadatku, mogą zostać wykreślone z listy uczestników.
 14. W przypadku niestosowania się uczestnika do zasad powyższego regulaminu, organizatorzy mogą w skrajnych przypadkach zdecydować o wydaleniu uczestnika z Domu Rekolekcyjnego.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania rekolekcji z powodów od nich niezależnych.