Konsultacja psychologiczno-terapeutyczna ⋆ Centrum Duchowości

Konsultacja psychologiczno-terapeutyczna

Jednorazowe spotkanie z psychologiem bądź terapeutą, pomagda wstępnie rozpoznać i nazwać przeżywany problem.

Spotkanie określa możliwe kierunki dalszej pracy nad sobą i wskazuje perspektywy pokonania przeżywanych trudności. Z konsultacji mogą skorzystać:

  • osoby, które obserwują u siebie trwałe problemy w codziennym funkcjonowaniu, długotrwałe kłopoty z adaptacją do rzeczywistości lub przedłużające się silnie, negatywne stany emocjonalne (lęki, depresje, nerwice, itd.), związane z trudnymi doświadczeniami życiowymi, bolesnymi wspomnieniami i zranieniami,
  • osoby przeżywające problemy natury emocjonalnej, które utrudniają im aktywność, wpływają na ich stosunek do świata, innych ludzi oraz do samych siebie, a także negatywnie oddziałują na ich życie duchowe.

 

Konsultacje odbywają się w klimacie bezpieczeństwa, zaufania i dyskrecji.

Nasi terapeuci


 

Monika Wieczorek-Bańka


Jest pedagogiem i psychoterapeutą. Absolwentką Ośrodka Szkoleń Systemowych w Krakowie (rekomendacja PTP). Odbyła całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i par wraz z modułem psychoterapii psychodynamicznej. Ukończyła studia pedagogiczne (Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie), Studium Teologii Rodziny (Instytut Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie), kurs NPR – metoda Rötzera (INER). Pracuje w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych, gdzie prowadzi terapie indywidualne oraz terapie rodzin i par (praca pod stałą superwizją). Jest świeckim liderem Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii pw. bł. Karoliny w Tychach. Prywatnie żona i mama. Przyjmuje tylko osoby dorosłe.
AKTUALNIE BRAK TERMINÓW
 
 

Wiktoria Materna


Jest pedagogiem, psychoterapeutą i specjalistą terapii uzależnień. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe na KUL w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków. Ukończyła również całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii. Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz asystentem psychodramy. Prowadzi psychoterapie w Instytucie Psychoterapii Dzieci i Dorosłych w Katowicach oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tychach. Pracuje także w Poradni Terapii Uzależnień „Mens Sana” w Tychach. Prowadzi psychoterapie indywidualne i grupowe. Doświadczenie zawodowe uzyskała w różnych placówkach pomocy psychologicznej i ośrodkach terapii, m.in. w NZOZ Ośrodek Leczenia.
AKTUALNIE BRAK TERMINÓW
 
 

Łukasz Gałeczka


Jest absolwentem pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył szereg szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej w nurcie systemowym, psychoanalitycznym i ericksonowskim. Obecnie jest uczestnikiem całościowego szkolenia z zakresu systemowej terapii rodzin i par wraz z modułem psychoterapii psychodynamicznej w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie (rekomendacja PTP). Od wielu lat zajmuje się pomocą dziecku i rodzinie na wielu płaszczyznach. Pracuje w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych. Od kilkunastu lat swoją prace poddaje regularnej superwizji. Prywatnie – mąż i ojciec dwóch synów.
AKTUALNIE BRAK TERMINÓW
 
 

Ewa Oberska


Ukończyła całościowe szkolenie Psychoterapii Integratywnej w podejściu chrześcijańskim, prowadzonym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Jest również pedagogiem specjalnym oraz nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej pod patronatem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz GWSP w Mysłowicach, a także studia podyplomowe o specjalności Teologia Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi terapie dorosłych i młodzieży. Pracuje pod superwizją.
AKTUALNIE BRAK TERMINÓW
 
 

Joanna Rudnik


Jest psychologiem (Uniwersytet SWPS w Katowicach) oraz pedagogiem resocjalizacji i profilaktyki społecznej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), oligofrenopedagogiem (Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji) oraz pedagogiem przedszkolnym (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Ukończyła Advanced Practitioners Course in Sherborne Developmental Movement w Belgii (Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – poziom III) oraz liczne szkolenia terapii zaburzeń lękowych. Obecnie uczestniczy w całościowym szkoleniu w zakresie psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii w podejściu psychodynamicznym i psychodramy w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z dziećmi, nastolatkami oraz dorosłymi. Prywatnie uwielbia górskie wędrówki (zdobyła Mont Blanc) oraz wspinaczkę skalną (posiada uprawnienia instruktora wspinaczki skalnej po drogach ubezpieczonych).
AKTUALNIE BRAK TERMINÓW
 
 

Jak się przygotować

Przed konsultacją odpowiedz sobie na następujące pytania:

  • Co skłoniło mnie do poszukiwania pomocy właśnie teraz?
  • Czy wcześniej korzystałem/-am z podobnej formy pomocy?
  • Na czym polega trudność, z którą przychodzę i od kiedy ją przeżywam?
  • Czy w moim życiu mogę wskazać na jakieś znaczące wydarzenia, zmiany?
  • Czy w mojej rodzinie występowały problemy/kryzysy natury psychicznej?
 

Pomoc duchowa