Konsultacja psychologiczno-terapeutyczna ⋆ Centrum Duchowości

Konsultacja psychologiczno-terapeutyczna

Jednorazowe spotkanie z psychologiem bądź terapeutą, pomagda wstępnie rozpoznać i nazwać przeżywany problem.

Spotkanie określa możliwe kierunki dalszej pracy nad sobą i wskazuje perspektywy pokonania przeżywanych trudności. Z konsultacji mogą skorzystać:

  • osoby, które obserwują u siebie trwałe problemy w codziennym funkcjonowaniu, długotrwałe kłopoty z adaptacją do rzeczywistości lub przedłużające się silnie, negatywne stany emocjonalne (lęki, depresje, nerwice, itd.), związane z trudnymi doświadczeniami życiowymi, bolesnymi wspomnieniami i zranieniami,
  • osoby przeżywające problemy natury emocjonalnej, które utrudniają im aktywność, wpływają na ich stosunek do świata, innych ludzi oraz do samych siebie, a także negatywnie oddziałują na ich życie duchowe.

 

Konsultacje odbywają się w klimacie bezpieczeństwa, zaufania i dyskrecji.

Jak skorzystać?

  • Zapoznaj się poniżej z informacjami o psychologach i terapeutach Centrum.
  • Uzupełnij i wyślij formularz zapisu (wybierz osobę i dostępny termin).
  • Czekaj na odpowiedź mailową z Centrum Duchowości.
 

Nasi psychologowie


 

Magdalena Biolik-Moroń


Ukończyła psychologię, teologię i nauki o rodzinie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aktualnie jest doktorantką w Katedrze Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest również w trakcie Studium Psychoterapii Integratywnej przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem psychologicznym oraz pracuje w Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku.

Wybierz tę osobę

 
 

Agnieszka Koszyk


Jest psychologiem, pedagogiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach dotyczących zagadnień związanych z psychologią kliniczną i społeczną. Praktykę odbywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, w przychodni Terapii Uzależnień od alkoholu Mens-Sana oraz była wolontariuszem w tyskim Hospicjum im. św. Kaliksta I. Obecnie pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. Przyjmuje tylko osoby dorosłe.

Wybierz tę osobę

 
 

Marcin Moroń


Jest psychologiem. Ukończył studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie w dziedzinie psychologii, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Brał udział w podstawowym kursie treningu umiejętności interpersonalnych oraz szkoleniu podstawowym z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania. Doświadczenie zawodowe zdobywał w toku praktyk i prac wolontaryjnych w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy. Pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W ramach pracy prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, treningu umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego, a także badania w zakresie psychologii relacji interpersonalnych, agresywności i umiejętności interpersonalnych.

Wybierz tę osobę

 

Nasi terapeuci


 

Monika Wieczorek-Bańka


Jest pedagogiem i psychoterapeutą. Absolwentką Ośrodka Szkoleń Systemowych w Krakowie (rekomendacja PTP). Odbyła całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i par wraz z modułem psychoterapii psychodynamicznej. Ukończyła studia pedagogiczne (Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie), Studium Teologii Rodziny (Instytut Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie), kurs NPR – metoda Rötzera (INER). Pracuje w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych, gdzie prowadzi terapie indywidualne oraz terapie rodzin i par (praca pod stałą superwizją). Jest świeckim liderem Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii pw. bł. Karoliny w Tychach. Prywatnie żona i mama. Przyjmuje tylko osoby dorosłe.

Wybierz tę osobę

 
 

Wiktoria Materna


Jest pedagogiem, psychoterapeutą i specjalistą terapii uzależnień. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe na KUL w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków. Ukończyła również całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii. Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz asystentem psychodramy. Prowadzi psychoterapie w Instytucie Psychoterapii Dzieci i Dorosłych w Katowicach oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tychach. Pracuje także w Poradni Terapii Uzależnień „Mens Sana” w Tychach. Prowadzi psychoterapie indywidualne i grupowe. Doświadczenie zawodowe uzyskała w różnych placówkach pomocy psychologicznej i ośrodkach terapii, m.in. w NZOZ Ośrodek Leczenia.

Wybierz tę osobę

 
 

Łukasz Gałeczka


Jest absolwentem pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył szereg szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej w nurcie systemowym, psychoanalitycznym i ericksonowskim. Obecnie jest uczestnikiem całościowego szkolenia z zakresu systemowej terapii rodzin i par wraz z modułem psychoterapii psychodynamicznej w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie (rekomendacja PTP). Od wielu lat zajmuje się pomocą dziecku i rodzinie na wielu płaszczyznach. Pracuje w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych. Od kilkunastu lat swoją prace poddaje regularnej superwizji. Prywatnie – mąż i ojciec dwóch synów.

Wybierz tę osobę

 
 

Ewa Oberska


Jest pedagogiem specjalnym oraz nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej pod patronatem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz GWSP w Mysłowicach, a także studia podyplomowe o specjalności Teologia Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest w trakcie całościowego szkolenia Psychoterapii Integratywnej w podejściu chrześcijańskim, prowadzonym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Obecnie pracuje w szkole jako nauczyciel wspomagający – pod superwizją.

Wybierz tę osobę

 
 

Jak się przygotować

Przed konsultacją odpowiedz sobie na następujące pytania:

  • Co skłoniło mnie do poszukiwania pomocy właśnie teraz?
  • Czy wcześniej korzystałem/-am z podobnej formy pomocy?
  • Na czym polega trudność, z którą przychodzę i od kiedy ją przeżywam?
  • Czy w moim życiu mogę wskazać na jakieś znaczące wydarzenia, zmiany?
  • Czy w mojej rodzinie występowały problemy/kryzysy natury psychicznej?
 

Pomoc duchowa