Jednorazowe spotkanie z psychologiem bądź terapeutą, pomagda wstępnie rozpoznać i nazwać przeżywany problem.

Spotkanie określa możliwe kierunki dalszej pracy nad sobą i wskazuje perspektywy pokonania przeżywanych trudności. Z konsultacji mogą skorzystać:

  • osoby, które obserwują u siebie trwałe problemy w codziennym funkcjonowaniu, długotrwałe kłopoty z adaptacją do rzeczywistości lub przedłużające się silnie, negatywne stany emocjonalne (lęki, depresje, nerwice, itd.), związane z trudnymi doświadczeniami życiowymi, bolesnymi wspomnieniami i zranieniami,
  • osoby przeżywające problemy natury emocjonalnej, które utrudniają im aktywność, wpływają na ich stosunek do świata, innych ludzi oraz do samych siebie, a także negatywnie oddziałują na ich życie duchowe.

 

Konsultacje odbywają się w klimacie bezpieczeństwa, zaufania i dyskrecji.

Nasi terapeuci


 

Łukasz Gałeczka


Jest absolwentem pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył szereg szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej w nurcie systemowym, psychoanalitycznym i ericksonowskim. Obecnie jest uczestnikiem całościowego szkolenia z zakresu systemowej terapii rodzin i par wraz z modułem psychoterapii psychodynamicznej w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie (rekomendacja PTP). Od wielu lat zajmuje się pomocą dziecku i rodzinie na wielu płaszczyznach. Pracuje w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych. Od kilkunastu lat swoją prace poddaje regularnej superwizji. Prywatnie – mąż i ojciec dwóch synów.
AKTUALNIE BRAK TERMINÓW
 
 

Joanna Rudnik


Jest psychologiem (Uniwersytet SWPS w Katowicach) oraz pedagogiem resocjalizacji i profilaktyki społecznej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), oligofrenopedagogiem (Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji) oraz pedagogiem przedszkolnym (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Ukończyła Advanced Practitioners Course in Sherborne Developmental Movement w Belgii (Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – poziom III) oraz liczne szkolenia terapii zaburzeń lękowych. Obecnie uczestniczy w całościowym szkoleniu w zakresie psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii w podejściu psychodynamicznym i psychodramy w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z dziećmi, nastolatkami oraz dorosłymi. Prywatnie uwielbia górskie wędrówki (zdobyła Mont Blanc) oraz wspinaczkę skalną (posiada uprawnienia instruktora wspinaczki skalnej po drogach ubezpieczonych).
AKTUALNIE BRAK TERMINÓW
 
 

Jak się przygotować

Przed konsultacją odpowiedz sobie na następujące pytania:

  • Co skłoniło mnie do poszukiwania pomocy właśnie teraz?
  • Czy wcześniej korzystałem/-am z podobnej formy pomocy?
  • Na czym polega trudność, z którą przychodzę i od kiedy ją przeżywam?
  • Czy w moim życiu mogę wskazać na jakieś znaczące wydarzenia, zmiany?
  • Czy w mojej rodzinie występowały problemy/kryzysy natury psychicznej?