Facebook
Centrum Duchowości

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej
przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl

Psychologowie

Agnieszka Koszyk

Agnieszka Koszyk

Jestem psychologiem, pedagogiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach dotyczących zagadnień związanych z psychologią kliniczną i społeczną. Praktykę odbywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, w przychodni Terapii Uzależnień od alkoholu Mens-Sana oraz byłam wolontariuszem w tyskim Hospicjum im. św. Kaliksta I. Obecnie pracuję w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Przyjmuje tylko osoby dorosłe.

wybierz tę osobę


Marcin Moroń

Marcin Moroń

Jestem psychologiem. Ukończyłem studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie w dziedzinie psychologii, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Brałem udział w podstawowym kursie treningu umiejętności interpersonalnych oraz szkoleniu podstawowym z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w toku praktyk i prac wolontaryjnych w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy. Pracuję jako asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W ramach pracy prowadzę zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, treningu umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego, a także badania w zakresie psychologii relacji interpersonalnych, agresywności i umiejętności interpersonalnych.

wybierz tę osobę


Katarzyna Jendralska

Katarzyna Jendralska

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłam całościowe szkolenie  w zakresie psychoterapii atestowane przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego współorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Polski Instytut Psychodramy i Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka". Ukończyłam liczne szkolenia dotyczące pracy z dziećmi w nurcie poznawczo - behawioralnym.  Prowadzę konsultacje, warsztaty i psychoterapie. Pracuje   w Ośrodku Profilaktyczno- Szkoleniowym im.ks.F.Blachnickiego w Katowicach.

wybierz tę osobę


Terapeuci

Monika Wieczorek-Bańka

Monika Wieczorek-Bańka

Pedagog, psychoterapeuta.

Jestem absolwentką Ośrodka Szkoleń Systemowych w Krakowie (rekomendacja PTP) – odbyłam całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i par wraz z modułem psychoterapii psychodynamicznej. Ukończyłam studia pedagogiczne (Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie), Studium Teologii Rodziny (Instytut Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie), kurs NPR – metoda Rötzera (INER). Pracuję w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz terapię rodzin i par (praca pod stałą superwizją). Jestem świeckim liderem Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii pw. bł. Karoliny w Tychach, prywatnie żoną i mamą. Przyjmuje tylko osoby dorosłe.

wybierz tę osobę


Wiktoria Materna

Wiktoria Materna

Pedagog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe na KUL w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków. Ukończyłam całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii.  Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz  asystentem psychodramy. 
Prowadzę psychoterapię w Instytucie Psychoterapii Dzieci i Dorosłych w Katowicach oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tychach. Pracuję także w Poradni Terapii Uzależnień „Mens Sana” w Tychach. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Doświadczenie zawodowe uzyskiwałam w różnych placówkach pomocy psychologicznej i ośrodkach terapii, m.in. w NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach. Aktualnie jestem w trakcie 2,5-letniego szkolenia Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych. Pracuję pod superwizją.

wybierz tę osobę


Łukasz Gałeczka

Łukasz Gałeczka

Jestem absolwentem pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyłem szereg szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej w nurcie systemowym, psychoanalitycznym i ericksonowskim. Obecnie jestem uczestnikiem całościowego szkolenia z zakresu systemowej terapii rodzin i par wraz z modułem psychoterapii psychodynamicznej w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie (rekomendacja PTP). Od wielu lat zajmuję się pomocą dziecku i rodzinie na wielu płaszczyznach. Pracuję w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych. Od kilkunastu lat swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Prywatnie - mąż i ojciec dwóch synów. 

wybierz tę osobę


Galeria zdjęć

Zdjęcia z Tyskich Wieczorów Uwielbienia

Nasze materiały

Cud Projekt
Notatnik SOW
Śpiewy z Tyskich Wieczorów Uwielbienia
Płyty CD
Książki

Szczególnie polecamy

Spotkania modlitewne
Tyskie Wieczory Uwielbienia
Wspólnota dorosłych
Rekolekcje
Seminarium Odnowy Wiary
Sesje Szkoły Modlitwy
Kiermasz Dobrej Książki

Patronat nad dziełem Centrum Duchowości sprawuje Centralna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie.
© 2015 Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
ul. Ks. Tischnera 50; 43-100 Tychy; tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl; www.centrumduchowosci.pl
Polityka cookies oraz regulamin serwisu | Stała współpraca