Facebook
Centrum Duchowości

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej
przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl

Charakterystyka etapów formacji

Celem formacji we Wspólnocie Dorosłych Ruchu Światło-Życie jest doprowadzenie uczestników do dojrzałości chrześcijańskiej, wyrażającej się w byciu świadomym i aktywnym członkiem Kościoła, czyli do odkrycia swojego powołania i miejsca w Kościele.

Formacja rozpoczyna się rekolekcjami Seminarium Odnowy Wiary, po których uczestnicy powinni pojechać na 1 część rekolekcji I stopnia.

Rok zerowy jest propozycją dla osób, które nie uczestniczyły w rekolekcjach letnich po przeżyciu Seminarium Odnowy Wiary. Celem formacji tego roku jest głębsze poznanie Chrystusa, nawiązanie z Nim indywidualnej relacji, a także spotkanie Go we wspólnocie.

W pierwszym roku formacji uczestnik poznaje cztery prawa życia duchowego, a następnie podstawowe prawdy dotyczące życia duchowego oraz życia chrześcijanina w świecie. Celem jest pogłębiona ewangelizacja oraz umocnienie w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego, także wspólnotowego.

W drugim roku formacji uczestnik zostaje zaproszony na drogę Deuterokatechumenatu. Poznaje kolejne kroki - Drogowskazy ku dojrzałości chrześcijańskiej. Celem formacji w tym roku jest prowadzenie uczestnika ku pełni dojrzałości chrześcijańskiej, a także ukazanie mu pogłębionej wizji duchowości Ruchu Światło-Życie, którą poznawszy, przyjmie za swoją.

W trzecim roku formacji podstawową formą spotkań są kręgi liturgiczne. Uczestnicy zapoznają się z czytaniami na najbliższą niedzielę, rozważają je i szukają ich najgłębszego sensu. W sposób pogłębiony poznają także liturgię, odkrywając w niej własne miejsce i  możliwości posługi. Praktycznym ćwiczeniem w tym względzie jest nauka pisania modlitwy wiernych, komentarzy oraz czytania ich przez uczestników w czasie Eucharystii. Celem tego etapu formacji jest wprowadzenie uczestników w tajemnicę Kościoła poprzez osadzenie ich formacji w roku liturgicznym i zaangażowanie w posługę w czasie Eucharystii.

W czwartym roku formacji uczestnik, poprzez kontakt z  wybranymi tekstami biblijnymi, poznaje podstawową treść wszystkich ksiąg Pisma Świętego. Kręgi biblijne prowadzą go w samo serce historii zbawienia realizującej się jako Boży plan zbawienia dla ludzi i całego świata. Jest to podstawowy cel formacji czwartego roku. Formacja liturgiczna kontynuowana jest poprzez pogłębioną naukę pisania komentarzy, a także przez stałe podejmowanie posługi komentatora podczas liturgii.

W piatym roku formacji analizując teksty biblijne uczestnicy odkrywają piękno chrześcijańskiej wspólnoty i na wzór Trójcy Świętej dążą do pogłębienia swojego życia wspólnotowego, otwierając się coraz pełniej na drugą osobę.

W szóstym roku formacji podczas spotkań prowadzonych metodą ewangelicznej rewizji życia uczestnicy zostają zaproszeni do rozpoznania swojego powołania w Kościele i włączenia się w posługę na rzecz parafii czy diecezji.

W kolejnych latach formacji uczestnik wstępuje do grupy diakonijnej, gdzie, podejmując różne zadania na rzecz budowania Kościoła, pogłębia swoją wiedzę religijną oraz wzrasta w wierze, czyli formuje się permanentnie w oparciu o dostępne materiały.

Kontakt

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny
ul. Ks. Tischnera 50; 43-100 Tychy

Telefon czynny pn. - sob.
od godz. 1900 do 2200

884 927 067

E-mail: sekretariat@centrumduchowosci.pl

więcej


Galeria zdjęć

Zdjęcia z Tyskich Wieczorów Uwielbienia

Nasze materiały

Cud Projekt
Notatnik SOW
Śpiewy z Tyskich Wieczorów Uwielbienia
Płyty CD
Książki

Szczególnie polecamy

Spotkania modlitewne
Tyskie Wieczory Uwielbienia
Wspólnota dorosłych
Rekolekcje
Seminarium Odnowy Wiary
Sesje Szkoły Modlitwy
Kiermasz Dobrej Książki

Patronat nad dziełem Centrum Duchowości sprawuje Centralna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie.
© 2015 Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
ul. Ks. Tischnera 50; 43-100 Tychy; tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl; www.centrumduchowosci.pl
Polityka cookies oraz regulamin serwisu | Stała współpraca